Általános szerződési feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ászf” – melyek kiterjednek a Comline Budapest Üzleti Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1221 Budapest, Kocsola utca 5.; cégjegyzékszám: 01 09 677441; adószám: 11801496-2-43 – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://comline.hu honlapokon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének (így a felek  között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és feltételeinek meghatározásának, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének) feltételeit szabályozza. Jelen ászf elválaszthatatlan részét képezi az adatvédelmi nyilatkozat.

 

1. A Szolgáltató adatai

 

A Szolgáltató neve: Comline Budapest Kft.

 

A Szolgáltató székhelye és egyben a panaszügyintézés helye: 1221 Budapest Kocsola utca 5.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma:  01-09-677441
A Szolgáltató adószáma:  11801496-2-43
A Szolgáltató e-mail-címe (panaszügyintézési cím):  comline@comline.hu
A Szolgáltató telefonszáma (panaszügyintézési telefonszám):  +36 70 39 39 391

 

2. A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

 

AB Plusz Bt.
A tárhelyszolgáltató levezelési címe
: 2049 Diósd  IV. Béla király utca 48.

 

A tárhelyszolgáltató e-mail címeabplusz@abplusz.hu

 

A tárhelyszolgáltató adószáma: 21586091-2-13

 

 3. A Szolgáltatás tárgya, a Szolgáltatások köre

 

A Szolgáltató https://comline.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatásával az alábbi témakörökhöz kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”):

 

értékesítési teljesítmény növelése,

 

értékesítési csapat teljesítményének növelése,

 

vezetői készségek és képességek növelése.

 

A Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók azonnal gyakorlatban alkalmazható módszereket és tudást kapjanak, amivel eredményesebben tudják végezni az értékesítési munkájukat, vagy az értékesítők vezetését.

 

A Szolgáltató a https://comline.hu  oldalon konferenciákat, tréningeket, képzéseket stb. szervez, azokhoz belépőjegyeket értékesít. Ezen felül tudás bővítésére alkalmas hanganyagokat, könyveket és online kurzusokat is értékesít.

 

Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével megbízási szerződést köt a Szolgáltatóval az előbbiekben részletezett Szolgáltatás rendelkezésre bocsájtására, hozzáférhetővé tételére. A nyújtott Szolgáltatás kiterjed mind a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre álló, mind pedig az azt követően elérhetővé tett anyagokra.

 

Szolgáltató jogosult az általános, előbbiekben ismertetett Szolgáltatáson túl egyedi, eseti szolgáltatásnyújtásra, amely a további értékesítési és vezetői tudás bővítését célozza meg (videó anyagok, hanganyagok, könyvek, online és offline(személyes) tréningek, képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching stb. formájában (a továbbiakban: Egyedi Szolgáltatás).

 

4. Regisztráció, szerződéskötés

 

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Szolgáltató weblapján (https://comline.hu) vagy annak aldomainjein található regisztrációs/vásárlási űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre. Jelen ászf hatálya Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

 

Az Egyedi Szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a Szolgáltató weblapján (https://comline.hu) vagy annak aldomainjein található megrendelőgomb lenyomásával jön létre az adott ajánlathoz tartozó tartalommal és áron. A megrendelőgomb lenyomása a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy

 

  • jog,- és cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva, a szerződéshez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges;
  • jelen ászf, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valóságnak megfelelőek. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

5. A Szolgáltatás díja

 

A megjelenített Szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.

 

Amennyiben akciós ár vagy kedvezmény kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

Az élő eseményekre megváltott belépőjegyek nem válthatóak vissza.

 

6. Fizetési módok

 

A comline előfizetői rendszere esetén regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia személyes adatait, valamint érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, így a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért vagy kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

Online vagy offline élő események belépőjegyét, hanganyagokat, videóanyagokat és könyveket bankkártyával vagy átutalással is fizetni lehet.

 

Átutalás fizetés: Felhasználó a megrendelt Szolgáltatás ellenértékét a díjbekérőben található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a Szolgáltatás(ok) általa meghatározott módon történő átvételére.

 

Bankkártyás fizetés:

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Simple nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzékszám: 01 09 174466; adószám: 24386106-2-42) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a  http://simplepay.hu/vasarlo-aff/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatások keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt A SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli és nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. Minden tranzakció biztonságos és kódolt csatornán kerül lebonyolításra.

 

Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon megadott bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja, bankkártya adatot nem tárol.

 

A SimplePay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a vevőt az OTP Mobil Kft.-vel szemben külön díj nem terheli. A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés díjmentes!

 

Elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, Visa Electron*, Maestro*.

 

* Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben a rendszer képes elfogadni.

 

Az esetleges ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó bankkártyájáról (csak az előfizetői rendszer esetében, élő eseményeknél, hanganyagoknál, videóanyagoknál és könyv megrendelésnél nincsen utólagos terhelés).

 

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el a Felhasználóhoz. A Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

7. A Szerződés megszűnése, megszüntetése

 

A Felhasználó és a Szolgáltató az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a honlapon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát az info@comline.hu e-mail-címre elküldve kezdeményezheti. A felhasználói fiókban gombnyomással történő lemondás azonnal életbe lép, a fenti elektronikus levélcímre küldött üzenet esetén a hozzáférés megszüntetése 24 órán belül történik meg.

 

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

A Szolgáltatás megszűnése, megszüntetése esetén a zárt (előfizetői) felülethez a hozzáférés azonnal megszűnik, az előfizetői fiók törlődik.

 

Élő eseményre váltott belépőjegy nem váltható vissza.

 

8. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Felhasználó bankkártyájára visszafizeti.

 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 

  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (online termékek, e-book-ok, kurzusok, anyagok stb.)

 

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

 

9. Kártérítési felelősség kizárása

 

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

10. Szerzői jogok

 

A www. dev.comline.hu weboldal szerzői jogi műnek minősül, így annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy elérhetővé tett anyagok (cikkek, rögzített előadások, hanganyagok, videóanyagok, tanulmányok stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek, anyagok vagy azok valamely részének a magáncélú szabad felhasználás körét meghaladó bármilyen további felhasználására engedélyt vagy jogot szerzett volna. A Szolgáltató a szerzői jogi védelem alatt álló weboldal elemek és anyagok minden további felhasználását – ideértve, de nem kizárólagosan azok másolását, többszörözését, átdolgozását, fordítását, nyilvános előadását, internet vagy más eszköz útján történő bármilyen nyilvánossághoz közvetítését, weblink útján vagy más hasonló módon történő hozzáférhetővé tételét – kifejezetten megtiltja.

 

A weboldal elemeinek és a weboldalon elérhetővé tett anyagok engedély nélküli felhasználása – ideértve, de nem kizárólagosan azok másolását, többszörözését, átdolgozását, fordítását, nyilvános előadását, internet vagy más eszköz útján történő bármilyen nyilvánossághoz közvetítését –  szerzői jogsértésnek minősül.

 

A jogsértés következményeként a  Felhasználó a Szolgáltató írásbeli felszólítása alapján 8 napon belül képenként bruttó 50.000,- Ft; szavanként bruttó 20,- Ft összegű kötbért köteles megfizetni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. Ennek teljesítése hiányában a Szolgáltató bírósági úton szerezhet érvényt a jogsértésből eredő anyagi kompenzációs igényeinek a Felhasználóval szemben.

 

11. Szerződésre irányadó jog, záró és vegyes rendelkezések

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

Ha a jelen ászf bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

Amennyiben Szolgáltató az ászf alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ászf valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

A jelen ászf 2020.05.04. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 nappal a weboldalon közzéteszi.

 

Jelen ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról.

 

Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes, így a Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

12. Panaszkezelés rendje

 

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@comline.hu. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

Fogyasztóvédelmi hatóság: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

Békéltető testület: A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

 

Fax száma: (76) 501-538

 

Név: Mátyus Mariann

 

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

 

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

 

Telefonszáma: (72) 507-154

 

Fax száma: (72) 507-152

 

Név: Dr. Bodnár József

 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

 

Fax száma: (66) 324-976

 

Név: Dr. Bagdi László

 

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

 

Fax száma: (46) 501-099

 

Név: Dr. Tulipán Péter

 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

Telefonszáma: (1) 488-2131

 

Fax száma: (1) 488-2186

 

Név: Dr. Baranovszky György

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

 

Fax száma: (62) 426-149

 

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Telefonszáma: (22) 510-310

 

Fax száma: (22) 510-312

 

Név: Kirst László

 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

 

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

 

Fax száma: (96) 520-218

 

Név: Horváth László

 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 

Telefonszáma: (52) 500-749

 

Fax száma: (52) 500-720

 

Név: Dr. Hajnal Zsolt

 

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

 

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

 

Fax száma: (36) 323-615

 

Név: Pintérné Dobó Tünde

 

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

 

Telefonszáma: (56) 510-610

 

Fax száma: (56) 370-005

 

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

Telefonszáma: (34) 513-010

 

Fax száma: (34) 316-259

 

Név: Dr. Rozsnyói György

 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

 

Telefonszám: (32) 520-860

 

Fax száma: (32) 520-862

 

Név: Dr. Pongó Erik

 

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

 

Telefonszáma: (1)-269-0703

 

Fax száma: (1)-269-0703

 

Név: dr. Csanádi Károly

 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

 

Telefonszáma: (82) 501-000

 

Fax száma: (82) 501-046

 

Név: Dr. Novák Ferenc

 

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

 

Fax száma: (42) 311-750

 

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

 

Telefonszáma: (74) 411-661

 

Fax száma: (74) 411-456

 

Név: Mátyás Tibor

 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

 

Telefonszáma: (94) 312-356

 

Fax száma: (94) 316-936

 

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

 

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

 

Telefonszáma: (88) 429-008

 

Fax száma: (88) 412-150

 

Név: Dr. Óvári László

 

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

 

Telefonszáma: (92) 550-513

 

Fax száma: (92) 550-525

 

Név: dr. Koczka Csaba

 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Jelen általános szerződési feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a https://comline.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/  weboldalon.