Önérvényesítő kommunikáció program

Ez a program minden olyan vezetőnek és munkatársnak szól, aki eredményesen akar kommunikálni, és ezt nem a szerencsére bízza!

HOGYAN FOLYIK EZ A KÉPZÉS?

A képzés lényege, hogy a résztvevők a saját tempójukban haladnak az anyaggal, minden tanult technikát be is gyakorolnak. A program több modulból áll. Minden modult addig gyakorolnak, amíg már képesek azt a gyakorlatban is, a saját helyzetükre, munkájukra alkalmazni.

A képzés egyéni időbeosztású. A gyakorlatokat a résztvevők párban végzik.

A program kompetenciafejlesztő. Képes erősíteni a felelősségtudatot, az önállóságot, a magabiztosságot, az értő figyelmet és a koncentrációs képességet.

Minden résztvevőnek fejlődik az áttekintő képessége, helyzetfelismerő képessége, felfogó képessége, a lényegfelismerés, és a logikus gondolkodás, valamint a problémakezelés képessége.

Társas kompetenciák terén erősíti a kapcsolatteremtést, a fogalmazás készséget, a meggyőző készséget, határozottságot, valamint a kifogás és konfliktuskezelés készséget.

A PROGRAM CÉLJA

Minden vezető és kommunikációval kiemelten foglalkozó munkatárs elsajátítsa a magabiztos, eredményes kommunikáció technikáját. Képesek legyenek tudatosan és sikeresen érvényre juttatni érdekeiket, kezelni a konfliktushelyzeteket, és valódi egyetértésre jutni a másik féllel.

A MODULOK FELÉPÍTÉSE, TARTALMA

1. TUDATOS KOMMUNIKÁCIÓ - 6 LÉPÉS A DÖNTÉSHOZÁSIG

Egy vezetőnek talán az egyik legfontosabb erőforrása a kommunikációs készsége. Mekkora előny az, ha valóban érti, mi történik a munkatársak, partnerek fejében miközben kommunikál velük? Mekkora előny az, ha képes irányítani a másik fél megértését és ezzel a döntését? Az első modulban ezt tanulja meg és gyakorolja be minden résztvevő.

2. MILYEN AZ EMBEREK GONDOLKODÁSA?

A második modulban a résztvevők emberismeretét erősítjük meg. Megtanulják felismerni a másik fél gondolkodásmódját, és ennek segítségével képesek a mondandójukat úgy „csomagolni”, hogy az a lehető legközelebb álljon a másik fél pillanatnyi hangoltságához! Mondhatjuk úgy is, hogy képesek lesznek mindenkivel megtalálni a „közös szót”!

3. HANGOLT KOMMUNIKÁCIÓ

A harmadik modulban elsajátítják a résztvevők a tanult emberismeretre építő hangolt kommunikáció csínját-bínját. Megértik és képesek lesznek elérni, hogy minden típusú emberrel gyorsan megtalálják a közös hangot. Ezen felül önismeretet is kapnak. Kidolgozzák, milyen erősségeik vannak, amivel szimpatikussá tudják tenni magukat a másik fél szemében. Ezeket az elemeket beépítik a kommunikációs, tárgyalási stílusukba!

4. A FIGYELEM MEGSZERZÉSÉNEK MAGASISKOLÁJA

Nem sok vezető szereti, amikor erőszakossággal vádolják őket, de az sem jobb, amikor unottan viselkednek, érdektelenek a dolgozók, vagy a partnerek. Ennek az eszköznek az elsajátításával a vezető képes elérni, hogy a másik fél, legyen az munkatárs, partner, megrendelő, érdeklődjön, nyitottan figyeljen rá és a mondandójára. Ezzel talán az egyik leggyakrabban előforduló frusztrációt tudja kezelni minden résztvevő.

5. ÖNÉRVÉNYESÍTÉSI KOMMUNIKÁCIÓ I.

Az ötödik modul első részében kidolgozzuk az önérvényesítő kommunikáció minden technikai lépését kezdve a kapcsolat indítástól és az érdeklődés felkeltéstől a hatásos prezentáción át, egészen a döntéshozatásig. Minden lépéshez kapnak a résztvevők bevált technikát, módszertant. A gyakorlás során pedig konkrét, saját szituációkra dolgozzák ki a megoldást és gyakorolnak be minden egyes lépést.

6. ÖNÉRVÉNYESÍTÉSI KOMMUNIKÁCIÓ II.

Az ötödik modul második felében a nehéz szituációk felismerése és hatékony kezelése a központi téma. Ritkán fordul elő vegytiszta, sima kommunikációs szituáció. Gyakran okoz nehézséget a másik fél bizonytalansága, esetleges negatív hozzáállása, vélt vagy valós érdekellentéte. Ebben a modulban megtanulják és begyakorolják a résztvevők a kifogások, a rögeszmék gyors, hatékony kezelését. Majd az érzelmileg terhelt helyzetek és a konfliktusok hatékony kezelését gyakorolják be.

FELHASZNÁLT HANGANYAGOK:

  • A Nagy Béla – Tudatos kommunikáció – 6 lépés a döntéshozásig
  • Nagy Béla – Célok-bukás skála – milyen az emberek gondolkodása
  • Nagy Béla – Hangolt kommunikáció
  • Nagy Béla – A figyelem megszerzés magasiskolája
  • Nagy Béla – Önérvényesítő kommunikáció I-II
  • Munkafüzet, a hanganyagok szöveges átirata

A PROGRAM VÉGEREDMÉNYE

A program végeredménye egy olyan vezető, aki érti és sikerrel alkalmazza a tanultakat a mindennapi kommunikációban és sikerrel képes érvényesíteni szándékát, érdekeit a működési területén és az életben.

A PROGRAM HOSSZA

32-40 óra. (egyéni tempó miatt változhat)

100%-os garanciát vállalunk!

100% elégedettségi
garancia

Ha úgy érzed, hogy nem azt adjuk, amire számítottál és ezt az első nap végén jelzed, akkor visszafizetjük a képzésed díját. Az egészet.

Az pedig természetes, hogy nem nézünk rád rossz szemmel, hanem elfogadjuk és tiszteletben tartjuk
a véleményedet.

Pár perc és megkapjuk a személyre szóló ajánlatkérésedet

Mielőtt válaszolsz a rövid kérdésekre fontos, hogy tudd, nem dolgozhatunk együtt, ha illegális üzletben, szexiparban, drog-kereskedelemben utazol, vagy nem versenypiaci környezetben

pl.:állami egészségügyben, önkormányzatnál dolgozol.