Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján

Az adatkezelő neve: Comline Budapest Kft.

Képviseli: Nagy Béla

Székhelye: 1221 Budapest Kocsola utca 5.

Levelezési címe: 1221 Budapest Kocsola utca 5.

Email elérhetősége: comline@comline.hu

Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): +36-70-393-9391

WEB lapjai:

Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

– Analitika, követés cookie

– Webhelyen keresztüli követés

– Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.

I. Az adatkezelés jogalapja

Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjedvalamennyivevő, megbízó, megbízott, érdelkődőadataira (érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

Adat fajtájaAdatkezelés célja, indokaAz adatkezelés időtartama
magánszemély megbízó / megbízott családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap
egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
oktatás iránti érdeklődő neve, email címe, telefonszáma, fejlődési céljai, és mostani állapotaönkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartásaz érdeklődéstől számított 12 hónap
oktatáson résztvevők neve, email címe, telefonszáma, oklevél sorszámaönkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartásaz oktatás szervezésének kezdetétől az esemény megtörténtét követő 12 hónap
OCA képesség felmérő tesztet kitöltő neve, email címe, telefonszáma és maga a kitöltött tesztkezdeti fejlődés felmérése és a fejlődés nyomon követésea teszt kitöltést követő 12 hónap
képzésen / üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült fénykép és videódokumentálás, a rendezvény bemutatása az érdeklődőkneka rendezvényszervezői üzleti tevékenység tartama, illetve a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig
a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátuma, képzéseken való részvétel, értékesítési terület, beosztás jellegeönkéntes hozzájárulás alapján információ nyújtása, kapcsolattartása feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig
a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (nem zárt csoport)

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedinstb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram /Linkedinstb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát,információ nyújtása, kapcsolattartásaz adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik
a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (zárt csoport)

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedinstb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen jelentkezett a Vállalkozás Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedinstb. közösségi oldalakon, és kérte felvételét a zárt csoportba, számára többlet-információ nyújtása, kapcsolattartása jelentkezés elfogadásától a kilépésig vagy kizárásig. Az adatkezelés a közösségi oldal zárt csoportjában valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott csoport első rögzített posztjának szabályozása vonatkozik
blog hozzászólás a vállalkozás honlapján: név, email címa vállalkozás webes felületén keresztül, bárki által megtekinthető, önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes naplóvéleményközreadása, hozzászólás írásának lehetővé tétele a feliratkozó részérea megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban
blogbejegyzés értesítő: email címhozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével a feliratkozó önkéntes hozzájárulása alapján lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott blogbejegyzéshez új hozzászólás érkezika megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban
a web áruházba önkéntesen regisztráltak neve, email címe, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a feliratkozás dátuma, a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, cookiek által a számítógép egyedi böngészőjeértékesítés, információ nyújtása, kapcsolattartása feliratkozástól a visszavonásig
kérdőívezés, direkt marketing tevékenység során a megkérdezettek személyes adatai: név, életkor, lakcím, email cím, telefonszám, elégedettsége egy adott programmal, képzéssel kapcsolatos szokásaia megbízó által megrendelt közvélemény-kutatás, felmérés elvégzéseaz adatok felvételétől a megbízónak történő átadásig
meghatalmazottak személyes adatai: valamely, a vállalkozással kapcsolatos ügyben az érintett helyett és nevében eljáró személy neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és számaönkéntes hozzájárulás alapján az érintett ügyének intézéseaz ügy elintézésétől számított 5 év
felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és számajogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálásaa válasz kiküldésétől számított 5 év
a követeléskezelő / ügyvéd neve, címe, azonosító igazolványainak megnevezése és száma, telefonszáma, email címea vállalkozás kintlévőségeinek beszedése jogos érdek alapjána megbízástól a keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

III. Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Comline Budapest Kft.munkavállalói/megbízottjai.

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás adattovábbítást végez.

Marketing: Kádár Péter (4171 Sárrétudvari József Attila u. 5.)

A Vállalkozás adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe. Mega Sec 98 Bt. (2142 Nagytarcsa, Honvéd utca 10.)

A Vállalkozás a bankkártyás fizetéshez külső partner szolgáltatását veszi igénybe. UniCredit Bank Hungary Zrt. (1242 Budapest, Pf. 386)

A Vállalkozás a bankkártyás fizetéshez külső partner szolgáltatását veszi igénybe. Barion Payment Zrt. ( 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.)

A Vállalkozás az elektronikus számlázáshoz külső partner szolgáltatását veszi igénybe. KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.)

A Vállalkozás online marketing kommunikációra és webshop vásárlásra külső partner szolgáltatását veszi igénybe. SalesAutopilot Kft. (1089 Budapest, Golgota u. 3.)

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.
cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
URLhttp://naih.hu
koordináták:É 47°30’56”; K 18°59’57”

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2018. 06.19

        

Comline Budapest Kft.